Check din viden. Spørgsmål og svar er hentet fra DS 432.3. udg., ”Norm for afløbsinstallationer”.

 

 

 

 

Spørgsmål 1

Hvad er definitionen på en "afløbsinstallation"?

 

 

 

 
 

2

Gælder normen for betonrør?

 

 

 

 
 

3

Hvad er definitionen på en "afløbskoefficient"?

 

 

 

 
 

4

Hvad er fyldningsforholdet for stående regnvandsledninger?

 

 

 

 
 

5

Hvad er definitionen på en "vandlås"?

 

 

 

 
 

6

Hvornår kan udluftning af en pumpebrønd undlades?

 

 

 

 
 

7

Giver det et større vandforbrug at have en køkkenkværn?

 

 

 

 
 

8

Hvad er minimumsfaldet for banketten i en 125 BT brønd?

 

 

 

 
 

9

Efter hvilken norm foretages tæthedsprøvning i jord?

 

 

 

 
 

10

Hvad er definitionen på et "bygværk"?

 

 

 

 
 

11

Hvad er sammenhænget mellem ressourceforbrug og afløbsinstallationer?

 

 

 

 
 

12

Hvordan skal samletanke udluftes?

 

 

 

 
 

13

Hvor mange liter drænvand må tilføres en samletank?

   

 

 
  14

Hvordan skal ristestængerne vende i en vejbrønd?

   

 

 
  15

Hvad er mindste diameter for vandlåsen på en køkkenvask?

   

 

 
  16

Hvad er definitionen på en "afløbsstrøm q"?

   

 

 
  17

Hvad betyder symbolet g?

   

 

 
  18

Hvor stor vandlukkehøjden være i et wc efter endt skylning?

   

 

 
  19

Hvordan skal dæksler i bygninger udføres?

   

 

 
  20

Hvad er definitionen på en "liggende ledning"?

   

 

 
  21

Hvor langt skal en samletank nedgraves?

   

 

 
  22

Hvordan beregnes qR,d?

   

 

 
  23

Hvad er definitionen på en "energilinie"?

   

 

 
  24

Hvordan dimensioneres ikke udluftede ledninger?

   

 

 
  25

Hvad er den forudsatte spildevandsstrøm for drikkekummer?

   

 

 
  26

Hvad bør en pumpe i en pumpebrønd styres af?

   

 

 
  27

Hvad er definitionen på "drænvand"?

   

 

 
  28

Hvad er qS,f for et wc?

   

 

 
  29

Hvordan skal excentriske reduktioner på liggende ledninger anbringes?

   

 

 
  30

Hvad er definitionen på en "lugtlukke"?

   

 

 
  31

Hvad er definitionen på en "nedgangsbrønd"?

   

 

 
  32

Hvilken regnintensitet bør vælges i et separatsystem, hvis der kun er risiko for ulemper, f.eks. mindre oversvømmelser uden for bygninger?

   

 

 
  33

Henviser normstoffet til love, bekendtgørelser eller cirkulærer?

   

 

 
  34

Hvordan dimensioneres afløbsinstallationen for et garageanlæg med sprinklersystem?

   

 

 
  35

Hvad er definitionen på en "afløbsvand"?

   

 

 
  36

Hvad sættes den dimensionsgivende spildevandsstrøm til i en koblingsledning?

   

 

 
  37

Hvor stor skal bortledningskapaciteten være for et gulvafløb?

   

 

 
  38

Hvad er definitionen på en "afløbssystem"?

   

 

 
  39

Hvor bør udluftningen udmunde for en benzinudskiller?

   

 

 
  40

Hvor høj er den maksimale temperatur på husspildevand og hvor lang tid?

   

 

 
  41

Kræver afløb for kældernedgang myndighedernes godkendelse for at blive ført til spildevandssystemet i et separatsystem?

   

 

 
  42

Hvad er definitionen på et "bortledningselement"?

   

 

 
  43

Hvad er definitionen på en "højvandslukke"?

   

 

 
  44

Hvordan dimensioneres afløbsinstallationer?

   

 

 
  45

Hvad er definitionen på en "stående ledning"?

   

 

 
  46

Hvilken styrkegruppe skal et dæksel, der skal bruges i et parkeringshus vælges fra?

   

 

 
  47

Hvad er den maksimale faldhøjde for ikke-udluftede spildevandsledninger?

   

 

 
  48

Må en køkkenvask sluttes til en 300 mm nedløbsbrønd?

   

 

 
  49

Hvad er definitionen på et "ledningsfald"?

   

 

 
  50

Hvad er definitionen på en "koblingsledning"?

   

 

 

 

 

TIL TOPPEN

Siden er sidst opdateret søndag den 29. august 2010, 09:50:29


 

© Copyright 2002 Kloakviden
webmaster@kloakviden.dk