Kloakmestereksamen

 

 

Varighed:

skriftlig eksamen - 1 dag (7 timer) og

praktisk eksamen - 1 dag (7½ timer)

 

 

 

 

Uddannelsesmål:

At opnå mulighed for at etablere autoriseret kloakmestervirksomhed.
 

Kursusindhold:

Den kompetencegivende kloakmestereksamen omfatter en skriftlig og en praktisk eksamen.

 

Den skriftlige eksamen har en varighed på 7 timer og omfatter individuelle opgaver om projektering og myndighedsbehandling af afløbsinstallationer samt om den tekniske ledelse af en kloakmestervirksomhed. Til denne eksamen må alle notater, bøger, opgaver osv. må medbringes.


Den praktiske eksamen har en varighed på 7½ timer, med individuelle opgaver, som omfatter etablering, reparation, udvidelse og nedlæggelse af afløbsanlæg, herunder lægning af rør og sætning af brønde og etablering af samlinger og overgange m.v. med godkendte materialer i henhold til gældende regler.


Personer, der kan dokumentere at have bestået svendeprøve som anlægsstruktør indenfor de sidste 3 kalenderår, kan fritages for den praktiske kloakmestereksamen ved ansøgning til uddannelsesstedet.
 

Primær målgruppe:

Adgang til kloakmestereksamen gives af de godkendte uddannelsessteder til:


1. Personer, der dokumenterer, at de inden for de sidste 3 kalenderår har gennemført AMU systemets praktiske og teoretiske kloakuddannelse, som sikrer, at deltagerne kan virke som teknisk ansvarlig for en kloakmestervirksomhed efter de gældende regler eller


2. Personer, der kan dokumentere tilsvarende kvalifikationer, som er opnået gennem uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervsarbejde inden for de sidste 3 år i forbindelse med primært kloakering. De erhvervede kvalifikationer skal sikre, at den pågældende har praktiske færdigheder til at kunne etablere, reparere, samt nedlægge afløbsinstallationer, og den fornødne teoretiske viden til at virke som teknisk ansvarlig for en kloakmestervirksomhed efter gældende regler.

 

Karakterskala:

Ved kloakmestereksamen bedømmes de skriftlige og praktiske opgaver efter 7-trinsskalaen.

 

 

Efter bestået eksamen i teori og praktik kan der ansøges om at blive  autorisation som Kloakmester. Det er muligt at hente yderligere oplysninger på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

 

 

Siden er sidst opdateret onsdag den 17. april 2013, 10:20:34

 

Til toppen


 

© Copyright 2002 Kloakviden
webmaster@kloakviden.dk