CHRISTIAN II

Kong Christian II og Dronning Elisabeth 1513-1523                                                                 

Christian II, ældste søn af kong Hans og dronning Christine. Født på Nyborg Slot 1. juli 1481. Død 25. januar 1559 på Kalundborg Slot. Gravlagt i Gråbrødreklostret i Odense hos sine forældre. Kongens jordiske rester blev i 1805 overflyttet til St. Knuds Kirke i Odense

 

Valgsprog

Så var det beskikket

 

De vigtigste årstal i Christian II's regeringstid

1514  Første apothekerbevilling i Danmark.
1515 Tallerkener indføres ved hoffet i København

1516

     

Der indkaldes ca. 200 hollandske familier til Amager. Mor Sigbrit overtager ledelsen af af toldvæsen og finanser i Danmark.

1517 Christian II’s elskerinde Dyveke dør. Torben Oxe henrettes.
1519 Der indføres forbrugsafgift "Moms" på øl og vin.
1520 Christian II erobrer Sverige. Det Stockholmske blodbad.
1521 I København prædikes Luthers lære i St. Nikolaj Kirke.

1523

 

Adelen i Jylland i oprør mod Christian II. Christian II flygter og farbroderen, Christian I bliver konge. Sverige løsriver sig fra Danmark.

 

Ægteskab

Gift med Isabella (Elisabeth) af Burgund. Datter af ærkehertug Phillip den Smukke (konge af Castilien, hertug af Østrig) og dronning Johanne (den vanvittige). Dronning Elisabeth var søster til kejser Karl V af Spanien, Østrig og Nederlandene, af huset Habsburg. Født 18. juli 1501 i Bruxelles, opdraget hos sin faster Margrethe i Mecheln i Nederlandene. Dronning Elisabeth blev ved prokuration (stedfortræder) først viet i Bruxelles til Christian II udsending, Mogens Gøye, den 11. juni 1514, og med kongen selv den 12. august 1515 på Københavns Slot. Død 19. januar 1526 på slottet Zwijnaerde ved Gent. I 1883 førtes de jordiske rester af dronningen og hendes ældste søn, prins Hans til St. Knuds Kirke i Odense hvor de bisattes i slægtens gravkapel, den 10. oktober samme år.

 

Børn

1. Hans, født 21. februar 1518 på Københavns Slot. Død 11. august 1532 i Regensburg.
2. Maximilian, født 4. juli 1519 sammen med tvillingebroderen.
3. Philip, begge døde lige efter dåben.
4. Dorothea, født 10 november 1520. 1535 gift med pfalzgreve Friedrich II. Død 1580.

5.

 

 

 

Christine, født 1521. 1534 gift med hertug Frans II Sforza af Milano. Efter hans død førte familien ægteskabsforhandlinger med bl.a. Henrik VIII af England. Hun blev dog i stedet gift anden gang 1541 med hertug Frans af Bar (senere Frans I af Lothringen). Død i Italien den 10. december 1590.

6. Unavngiven søn, født og død i 1523.

 

Elskerinde

Unavngiven søn, født og død i 1523.

Dyveke (dvs. lille due) Villemssoon, datter af hollænderen Sigbrit villemssoon, Christian II senere politiske og økonomiske rådgiver. Christian II traf Dyveke under en bal i Bergen i 1507 eller 1509, og lod umiddelbart derefter hende og moderen installere på kongsgården Hvidøre ved Klampenborg. Senere flyttede de to kvinder til et stenhus på Amagertorv i København. Dyveke døde imidlertid pludselig 21. september 1517. Torben Oxe blev af kongen beskyldt og dømt for at have myrdet Dyveke med gift. Han henrettedes på St. Gertruds kirkegård, nuværende Hauser Plads i København den 27. november 1517. Om Torben Oxe virkelig havde myrdet Dyveke er aldrig blevet opklaret. Dyveke er gravsat i Karmeliterklostret i Helsingør.

 

Christian II's regeringsperiode