Kloakviden.dk
 

Klik her for at redigere underoverskriften.

                                    Herover er en menu linje med diverse emner, og på "mere" vil der komme et rullegardin ned med flere emner.


Nyheder  27.07.2018

       LBK nr 1020 af 06.07.2018 Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning ( Husdyrbrugloven )

          BEK nr 1011 af 22.06.2018 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning mm. ( Husdyrgødningsbekendtgørelsen ) 

Nyt afsnit vedr. Weils syge... Se under fanen " Mere ".