Kloakviden.dk
 

Klik her for at redigere underoverskriften.

Fald og promille beregning 

En ret linie eller flade er ikke er vandret, har en hælding (falder eller stiger) i forhold til vendret plan.

Faldets størrelse angives ved forholdet mellem katederne i en retvinklet trekant, hvori linien eller fladen er hypotenusen

Formlerne, der gælder for beregning af fald og promille ( o/oo ) er følgende: 

Formlerne for fald, længde og promille ( o/oo ) kan også huskes med udgangspunkt i nedenståendefigur ( promillekryds ), der bruges på følgende måde:


Du vil altid have 3 af oplysningerne, 1000 er fast, det vil altid være der. Så skal du have to af de andre tre ( fald - o/oo eller længde )

Hold fingeren over det du skal finde, så du har tre synlige tal, og så altid gange de to tal der står OVERFOR hinanden og dividere med det sidste.