Kloakviden.dk
 

Klik her for at redigere underoverskriften.

Har du husket?


En tegning skal være så gennemarbejdet og så fyldestgørende, at enhver misforståelse ikke er mulig. Derfor er det vigtigt at huske f.eks.:

 • dimension og materiale på f.eks.: nedgangs-, spule-, tag-, pumpe-, overfladebrønde osv.

 • dækselkoter, bundkoter (vandspejlskoter), tilslutningskoter på alle brønde

 • frostfri dybde (0,75 m under terræn) f.eks. sandfangsbrønde, tagbrønde osv.

 • dimension og bundkote på gulvafløb (110 ga, også ved lyskasser)

 • vandlåse på gulvafløb, tagbrønde, overfladebrønde

 • promille, materiale og dimension på stikledning

 • bundkote og tilslutningskote ved stikledningens tilslutning i vej

 • evt. reduktionsstykke 110/160 med den rigtige signatur (to streger og tekst)

 • regnvandsledning skal ligge med 20 ‰ før og 10 ‰ efter sandfang

 • indtegn bundløb i nedgangsbrønde og spulebrønde (ikke i sandfang)

 • stop- og startkote på pumpebrønd

 • pumpekapacitet i l/s

 • pumpemagasin i liter eller m3

 • højvandslukker, f.eks.: “HL”, 

 • nødvendige koter og krydsskravering ved fundamentsnedføring

 • koter ved krydsende ledninger

 • dimension på dræn (f.eks. 70 pvc, 3 ‰ og faldretning med pil)

 • højdetab ved dimensionsskift, f.eks. ved grene eller reduktionsstykker

 • højdetab ved prøvebrønde, min 15 cm.

 • højdetab i fedt-, olie- og benzinudskiller, septiktanke og syreneutralisator.


Ligeledes skal en tegning være let at “læse” og overskue. Derfor bør for mange gentagelser på en tegning undgås. I stedet angives disse i tegningens noter - men husk, at påskriften bør udføres, når der er plads på tegningen. Noter kan bl.a. være:

 • alle ubenævnte ledninger er 110 pp, min. 20 ‰

 • sideledninger tilpasses på stedet med min. 20 ‰

 • koblingsledninger tilpasses på stedet med min. 20 ‰

 • ubenævnte tagbrønde er f.eks. 200 pp, 300 bt eller 315 pp

 • samlinger før udskiller er resistente over for olie og benzin

 • samlinger før udskiller er modstandsdygtige overfor olie og benzin

 • gummiringe før udskiller er udført af nitrilgummi

 • gummiringe før udskiller opfylder kravene efter SIS 367612

 • rør og samlinger før neutralisator kan tåle syreholdigt spildevand

 • sump, min. 100 l, i sikringsrum afvandes via vingepumpe

 • på grund af opstemning udføres hv i kælder med selvstændig vandlås

 • gulvafløbet i fyrrum er udført med fjederpåvirket indbygningsvandlås